Partners

 

                Beining Liu                 Art Director

                Beining Liu

                Art Director

        Wenchao (Kevin) Ge                     CEO

        Wenchao (Kevin) Ge

                    CEO

           Yuxi (Tracy) Zhao             Marketing Director

           Yuxi (Tracy) Zhao

            Marketing Director

            Chenguang Hu          Technology Director

            Chenguang Hu

         Technology Director

       Wensong (Vincent) Bai             Logistic Manager

       Wensong (Vincent) Bai

            Logistic Manager

        Ruixin (Audrey) Zhao            Customer Manager

        Ruixin (Audrey) Zhao

           Customer Manager

 

Associates & Staff

Meiye Pan

Secretary

Xinyuan Cui

Incense Master

Wanting Li

Associate Art Director

Feier Ying

                           Producer

Jiawei Mao

Sales Associates/Music Coordinator

           

Xige Xia

Associate Art Director

Qingwan Jiang

Editor