Guqin advanced course | One on One

IMG_7617.jpg
IMG_7617.jpg

Guqin advanced course | One on One

350.00

七堂一对一精修班,五堂课。

Instructor:
Quantity:
Add To Cart

七堂为您带来古琴一对一精修课程。

专业琴师,口传心授。

最精湛的技术,最深刻的解读,七堂古琴一对一课程,为您量身体裁。